Adres e-mail

NIP

Regon

Wersja graficzna

sekretariat@mops.przemysl.pl

795-104-75-71

005070399Rodzina 500+

Informację telefoniczną można uzyskać
pod numerem telefonu 16-675-21-61 wew. 16 oraz 15, oraz osobiscie, informacji udzielą pracownicy MOPS Przemyśl przy ul. Leszczyńskiego 3

Wnioski przyjmowane będą: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Leszczyńskiego 3 parter pokoje 1/5 i 1/6 - poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30-18.00, wtorek 8:00-18:00 sala konferencyjna – tylko 1 i 4 kwietnia 2016 r. wybrani pracownicy socjalni – w godz. pracy MOPS

Wnioski na program Rodzina 500+ w Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. ks. Piotra Skargi 7/1 przyjmowane i wydawane będą od 1 kwietnia 2016 r. w godzinach pracy tj. od 8:00 do 16:00 Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Piotra Skargi 7/1 – poniedziałek - piątek w godz. 8:00-16:00

Pomoc środowiskowa

Informację telefoniczną można uzyskać
pod numerem telefonu 16-675-21-61,
oraz osobiscie, informacji udzielą pracownicy MOPS Przemyśl przy ul. Leszczyńskiego 3.

Świadczenia rodzinne

Informację telefoniczną można uzyskać
pod numerem telefonu 16-675-02-01,
oraz osobiscie, informacji udzielą pracownicy MOPS Przemyśl przy ul. Dworskiego 98.

Fundusz Alimentacyjny

Informację telefoniczną można uzyskać
pod numerem telefonu 16-675-02-24,
oraz osobiscie, informacji udzielą pracownicy MOPS Przemyśl przy ul. Dworskiego 98.

Dodatki mieszkaniowe

Informację telefoniczną można uzyskać
pod numerem telefonu 16-675-94-05,
oraz osobiscie, informacji udzielą pracownicy MOPS Przemyśl przy ul. Dworskiego 98.

PFRON

Informację telefoniczną można uzyskać
pod numerem telefonu 16-675-02-37,
oraz osobiscie, informacji udzielą pracownicy MOPS Przemyśl przy ul. Dworskiego 98.

Piecza zastępcza

Informację telefoniczną można uzyskać
pod numerem telefonu 16-675-94-00,
oraz osobiscie, informacji udzielą pracownicy MOPS Przemyśl przy ul. Dworskiego 98.

Stypendia szkolne

Informację telefoniczną można uzyskać
pod numerem telefonu 16-675-94-02,
oraz osobiscie, informacji udzielą pracownicy MOPS Przemyśl przy ul. Dworskiego 98.

Kierowanie do DPS

Informację telefoniczną można uzyskać
pod numerem telefonu 16-675-94-03,
oraz osobiscie, informacji udzielą pracownicy MOPS Przemyśl przy ul. Dworskiego 98.

ZON

Informację telefoniczną można uzyskać
pod numerem telefonu 16-670-40-33,
oraz osobiscie, informacji udzielą pracownicy MOPS Przemyśl przy ul. Jasińskiego 1.